Centraal kwaliteitsbeheer voor multi-site organisaties

eQuse wordt ingezet voor zowel losstaande accounts als voor regionaal samenwerkende organisaties met meerdere vestigingen. Dit heet bij eQuse centrale aansturing of groepsmanagement.

De kracht van slim samenwerken

Met de eQuse centrale aansturing – of de eQuse centrale ondersteuning – wordt over het algemeen beoogd om door middel van samenwerking eenduidigheid in het kwaliteitsmanagement te bereiken, administratieve en financiële lasten te verminderen en op een aantoonbaar effectieve manier kwaliteitsbeleid vorm te geven.

Een van de voordelen van eQuse Indicate is dat u als organisatie uit één centrale vestiging het beleid kan bepalen van alle deelnemende vestigingen. Dankzij de diverse analyse- en benchmarkopties biedt ons kwaliteitsmanagementsysteem u zicht op de verrichtingen van elke aangesloten vestiging.

Vanuit een centrale planner binnen het kwaliteitsmanagementsysteem verzorgt u het aansturen en bewaken van de uitvoering. Zo voorkomt u dat uw vestigingen uit het gareel lopen.

Centrale communicatie risicomanagement tot planning

Maatregelen in het kader van risicomanagement kunnen over de gehele groep worden uitgerold. Stakeholders en context analyse kan centraal worden voorbereid en kan lokaal worden aangepast en geïmplementeerd.

Documentatie, handboek, procesbeschrijvingen en werkinstructies worden centraal beheerd. Zo is informatie altijd en voor iedereen op welke locatie dan ook actueel.

Centraal kan een jaarplanning van activiteiten, maatregelen, audits en andere belangrijke acties worden opgesteld. Deze kan bij vestigingen worde geïmporteerd of zelfs worden opgelegd. Registraties kunnen centraal of decentraal beoordeeld, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Voordelen van een multisite:

  • Eén centrale inrichting – lokale vrijheid (coleur locale)
  • Ondersteunen en ontlasten van aangesloten leden of vestigingen (locaties)
  • Standaardiseren en best-practices
  • Aantoonbaar professioneel en effectief samenwerken
  • Grip op kwaliteitsmanagement (hartslag) over de gehele groep
  • Integreer relevante norm(en) en in de dagelijkse praktijk

Randvoorwaarden bij centraal kwaliteitsbeheer

Het grote voordeel van cetraal kwaliteitsbeheer is dat slechts op één plek het kwaliteitsmanagementsysteem ingericht en onderhouden hoeft te worden. Indien de organisatie in aanmerking komt voor een multi-site certificering, is eQuse dé bewezen oplossing.

Nadeel van een centrale inrichting kan zijn dat de afstand van de kwaliteitscoördinator en het management. Randvoorwaarde voor centraal beleid is dan ook dat over de vestigingen heen een hoge mate van gemeenschappelijke doelstellingen en uniformiteit van werken bestaat. De ervaring leert dat tevens een ondersteuningsstructuur aanwezig moet zijn om lokale vestigingen te begeleiden, conformiteit te borgen en focus te houden op de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen.