Naar een ISO9001:2015-beproefd systeem. Maar hóe?

Ontdek het digitale handvat voor een eenvoudige transitie

Heeft u een ISO9001:2008-certificaat? Dit is nog geldig tot 15 september 2018. Vanaf die datum is ISO9001-versie 2015 de norm. Na 1 maart 2018 kunt u bovendien geen (her)certificeringsonderzoek meer laten uitvoeren volgens de ISO9001: 2008. Tussentijdse audits kunt u tot 15 september 2018 nog wel uitvoeren op basis van de oude versie. Kortom: werk aan de winkel! Hoe maakt u de overstap naar ISO9001:2015? Ziet u daar nu al tegenop? Dat is misschien helemaal niet nodig.

De veranderingen in ISO9001:2015

ISO9001:2015 kijkt meer naar de rol en het doel van uw organisatie. Welke toegevoegde waarde levert u en wie vinden dat belangrijk? Wat zijn de kansen en bedreigingen op korte en lange termijn? En wat zijn de bedrijfsrisico’s? Op basis van deze contextanalyse beoordeelt u de maatregelen die nodig zijn voor een optimaal kwaliteitssysteem. Een systeem dat de organisatie en de medewerkers ondersteunt. Veel aandacht is er voor het leiderschap en betrokkenheid van de directie.
De benadering van de nieuwe norm biedt een unieke kans om uw bestaande systeem een stuk lichter, overzichtelijker en werkbaarder te maken. Bewust simpel.

Terug naar de eenvoud

De overgang naar ISO9001:2015 vraagt nogal wat van het aanpassings- en interpretatievermogen van alle medewerkers binnen uw organisatie die zijn betrokken bij het kwaliteitssysteem. De centrale vraag luidt: hoe komt u tot een ISO9001:2015-systeem voor uw organisatie? Op internet vindt u een overvloed aan video’s, whitepapers en trainingen. De verschillende interpretaties scheppen meer verwarring dan helderheid. Grote kans dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Dat vraagt om inzicht, overzicht en helderheid. Terug naar de eenvoud. Maar hóe?

Van organisatiestrategie naar doelstellingen en maatregelen

eQuse ontwikkelde de module Doelstellingen & Risico’s. Daarmee vertaalt u de strategie van uw organisatie naar concrete doelstellingen. Per doelstelling definieert u de risico’s die het behalen ervan in de weg staan. Vervolgens werkt u een Bow-tie-schema uit. Zo komt u op gestructureerde wijze tot maatregelen om de risico’s te beheersen. Aan elke maatregel koppelt u een actief item, zoals een prestatie-indicator of een verbetermaatregel.

Uiteindelijk legt u met de module Doelstellingen & Risico’s de basis voor een kwaliteitssysteem dat uitgaat van risico-gebaseerd denken. U kunt de nieuwe norm’-audits met vertrouwen tegemoet gaan. We horen namelijk van onze klanten dat we de essentie van de nieuwe norm goed hebben weten te vertalen naar onze applicatie. De stap naar certificering is dus relatief klein.

Vragen over de module Doelstellingen & Risico's?

Bent u al bezig met de overstap naar ISO9001:2015? Zo ja, welke hobbels komt u zoal tegen? We zijn benieuwd! Deel uw vragen en opmerkingen via welkom@equse.nl.