Voorbij aan de spreadsheet

Waarom u kwaliteit niet meer kunt managen in een simpele spreadsheet

Regelgeving, industrie-standaarden, interne processen … de omgeving van uw bedrijf verandert doorlopend. Aan u de continue uitdaging om te borgen dat uw dienstverlening blijft voldoen aan verwachtingen en kwaliteitseisen. Een hele klus. Want bij elke verandering kan binnen uw bedrijf onduidelijkheid ontstaan over een correcte naleving: doen we het wel volgens de regels? Bovendien kan het beheersen en aansturen van operationele activiteiten complex zijn. Hoe gaat ú hiermee om?

Waarom zou u eigenlijk?

Heeft uw bedrijf inderdaad veelvuldig te maken met veranderingen? Dan is het cruciaal dat u grip houdt op uw organisatie en inzicht heeft in de risico’s. Jarenlang namen bedrijven genoegen met Excel-sheets en traditionele statische bestanden. Steeds vaker kiezen ze echter voor een online kwaliteitsmanagementsysteem zoals eQuse. Een hele vooruitgang. Maar waarom zou u eigenlijk?

Grip op uw organisatie

Optimale grip op uw kwaliteitsorganisatie. Dat is het belangrijkste winst van een online kwaliteitsmanagementsysteem. U stroomlijnt hiermee de bedrijfsinformatie en beheerst de belangrijkste bedrijfsprocessen. Alle gegevens worden op één plek bewaard. Alle betrokkenen kunnen deze gegevens inzien en bijhouden. Iedereen werkt dus altijd met de nieuwste versie. U plant activiteiten in en maakt verbetermaatregelen.

eQuse ondersteunt

eQuse is volledig aanpasbaar aan de aard en activiteiten van uw bedrijf, of u nu één of meerdere vestigingen heeft. U kunt namelijk zelf modules activeren en deactiveren. Zoals de module handboek, de module processen, de agenda en de incidentregistratie.

Met eQuse houdt u scherp zicht op de parameters die bepalend zijn voor kwaliteit. Op basis van dit kwaliteitsmanagementsysteem kunt u de juiste maatregelen nemen om te voldoen aan alle eisen die normeringen als ISO 9001 en HKZ aan uw organisatie stellen. Logisch dus dat steeds meer bedrijven zichzelf de vraag stellen: kiezen we voor vooruitgang óf houden we het bij Excel?