Verschillende HKZ normen en HKZ certificeringen bij eQuse

HKZ normen

HKZ normen zijn opgesteld om zorgorganisaties te ondersteunen bij het inrichten van een kwaliteitssysteem. Het uitgangspunt is dat professionals op veilige en adequate wijze zorg kunnen verlenen aan patiënten of cliënten.

Op organisatieniveau betekent dit veel voorbereiding, beschrijving en aandacht voor afwijkingen, problemen of risico’s. Als de organisatie een HKZ certificering heeft dan heeft het aantoonbaar haar zorgverlening op orde en stelt het daarmee medewerkers in staat om de best mogelijke zorg te verlenen.

Mede daarom verwachten (of eisen) opdrachtgevers en gemeenten maar ook verzekeringsinstellingen van zorginstellingen dat ze een gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben – vaak op basis van een HKZ certificering.

Hieronder staan enkele HKZ certificeringen kort toegelicht. Er zijn verschillende HKZ normen waarbij eQuse als digitale omgeving voor elke HKZ norm ingezet kan worden. Denk bij voorbeeld aan de HKZ zorg en welzijn, HKZ jeugdzorg en HKZ VVT.

Wat zijn de normen voor een HKZ certificaat?

Voor de verschillende zorginstellingen verschillen de normen van het HKZ certificaat. eQuse richt zich voornamelijk op de normen HKZ zorg en welzijn, HKZ jeugdzorg en HKZ VVT. Met het HKZ-keurmerk kunnen deze instellingen laten zien dat zij aan de eisen voldoen van de norm. Wat deze inhouden leest u hieronder.

HKZ Kleine organisaties (HKZ 143)

HKZ KO (143) is een prettige norm om mee te beginnen voor kleine vaak startende organisatie. Als opstartend bedrijfje hoef je niet alle zaken even uitgebreid te regelen als grotere organisaties. Natuurlijk is het beschrijven van de bedrijf strategie en organisatiecultuur in een handboek van belang, beschrijf je welke operationele processen er zijn en moet je in kaart hebben wat de belangrijkste proces-risico’s zijn en welke beheersmaatregelen je daarvoor hebt geïmplementeerd.

HKZ Zorg en Welzijn (HKZ 164)

De meeste HKZ normen zijn zogenoemde “sector specifieke normen”. Deze lijken sterk op de ISO 9001 benadering waarbij de HKZ heeft de hoofdstukken van ISO 9001 heeft vertaald naar de verschillende Nederlandse zorgsectoren zoals thuiszorg, jeugdzorg of ouderenzorg.

HKZ Zorg en Welzijn (165) vormt als relatief nieuwe norm hierop een uitzondering. HKZ Zorg en Welzijn is gemaakt voor zorginstellingen die meerdere vormen van zorg bieden. De zorgdiensten die door deze organisaties aangeboden, kunnen meerdere vormen van behandeling, begeleiding en andere zorgverlening bevatten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gehandicaptenzorg instelling die ook activiteiten op het gebied van GGZ aanbiedt. HKZ Zorg en Welzijn voorkomt dat de organisatie 2 normen moet volgen.

HKZ jeugdzorg (HKZ 142)

Deze HKZ norm heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties, die geïndiceerde en niet-geïndiceerde jeugdzorg aanbieden. Hierbij staan de volgende thema’s centraal: verbeteren, resultaatgerichtheid, cliënt ervaringsonderzoek, cliëntveiligheid en prestatie-indicatoren. Deze HKZ certificering moet voldaan worden aan het algemene HKZ deel en het specifieke deel van voor de jeugdzorg.

Diensten die geleverd worden door deze organisaties zijn ondersteuning aan jongeren, hun ouders, stiefouders, of anderen die jongeren verzorgen en opvoeden bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige zorg.

HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en thuisorganisaties (HKZ 144, 123)

Deze HKZ-norm heeft betrekking op het kwaliteitssysteem van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. De volgende thema’s staan hier centraal: verbeteren, resultaatgerichtheid, cliënt ervaringsonderzoek, cliëntveiligheid en kwaliteitsindicatoren. Deze norm moet gecombineerd worden met het algemeen organisatiedeel van HKZ die apart verkrijgbaar is.

Diensten die geleverd kunnen worden door de organisaties zijn: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling.

Overige HKZ normen

eQuse is als digitale werkomgeving geschikt om een kwaliteitssysteem voor elke HKZ norm in te richten. Overige type organisaties die eQuse voor hun HKZ certificering gebruiken zijn bijvoorbeeld Fysiotherapie praktijken (HKZ 104) Gehandicaptenzorg (HKZ 118, 123) en HKZ Huisartsendienstenstructuren (HKZ 153).