Ontzorgd kwaliteitssysteem NHG Praktijkaccreditatie

Een ontzorgd kwaliteitssysteem met PraQties

De huisartspraktijk kan op basis van eQuse volledig ontzorgd worden bij het praktijk- en kwaliteitsmanagement.

De basis voor het kwaliteitssysteem wordt gelegd door het initiatief van de Samenwerkende Kwaliteitspraktijken waar reeds tientallen huisartspraktijken bij zijn aangesloten. Binnen dit initiatief wordt een volledig ingericht kwaliteitssysteem via eQuse aangeboden en door PraQties onderhouden. 

PraQties

Naast het onderhouden van het kwaliteitssysteem, ondersteunt PraQties de huisarts en het team. Centraal  staat hierbij een efficiënte bedrijfsvoering van de praktijk, een prettig en gezond werkklimaat voor het hele team en aandacht voor de professionele ontwikkeling. Zo wordt huisartspraktijk optimaal ontzorgd en kan het zich richten op de zorgverlening. 

Hoe werkt het?

Elke huisartspraktijk kan zich als deelnemer aanmelden en laten certificeren.

Het kwaliteitssysteem beschrijft alle benodigde onderdelen voor primaire – en ondersteunende processen en wat in het kader van de praktijkorganisatie geregeld moet zijn. Mogelijke risico’s worden geïnventariseerd zodat werkwijzen, verbeterplannen en afspraken voor de praktijk gepland kunnen worden. De taken worden aan de verantwoordelijkheide huisarts, POH of andere rol binnen het kwaliteitssysteem toegekend.

Certificering

Certificering kan op basis van NHG praktijkaccreditatie of tegen de norm ISO 9001:2015/NEN 15224:2017. Het kwaliteitssysteem voldoet aan alle huidige eisen van de zorgverzekeraar, huisartsenopleiding en aan de eisen voor herregistratie.

PraQties borgt dat het kwaliteitssysteem blijft voloen aan nieuwe of gewijzigde beroepsrichtlijnen en wet- en regelgeving.

Wat wordt er van de deelnemende praktijk verwacht?

De praktijk voert de activiteiten uit die zijn opgenomen in het praktijkmanagementsysteem en betrekt actief het team. Tevens draagt de praktijk actief bij aan het gezamenlijk in stand houden van het praktijkmanagementsysteem en de ontwikkeling hiervan.