Over eQuse

De eQuse organisatie legt zich volledig toe op productontwikkeling en usability (gebruiksvriendelijkheid) van de tool eQuse Indicate.

Geloof in digitale kwaliteitssystemen

eQuse vertaalt certificeringseisen en klantbehoeften naar een webbased kwaliteitssysteem waarmee organisaties zich effectief kunnen voorbereiden op een audit. Het systeem bevat meer dan 20 modules die verregaand zijn geïntegreerd. Inmiddels wordt eQuse Indicate toegepast in meer dan 2.000 organisaties en door ruim 20.000 gebruikers. Zij spelen met eQuse Indicate efficiënt in op de nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe normvereisten op basis van High Level Structure (HLS).

eQuse Indicate: ontstond vanuit een dringende behoefte

Het idee voor eQuse Indicate ontstond naar aanleiding van een reeks incidenten in de technische industrie én in de zorg. Diverse (branche)organisaties kregen hierdoor behoefte aan een eenvoudig online kwaliteitssysteem om risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren. Het resultaat: eQuse Indicate. Deze tool verbindt operationele risico’s aan uitvoerbare managementinformatie. Een dashboard biedt direct inzage in de status van verbetermaatregelen en in andere uitvoerbare informatie. De tool stelt alleen relevante functionaliteit ter beschikking; wel zo overzichtelijk.

Multisite certificering

De groei die de gebruikers van eQuse doormaakten, leidde tot een nieuwe pijler van het kwaliteitssysteem; de Multi-site certificering. Met dit vergaand geautomatiseerde paraplumodel kunnen gebruikers vanuit één centraal kantoor meerdere vestigingen aansluiten, aansturen en voorbereiden op de audit. Dit alles op basis van best-practices.