Advies & Begeleiding

Zelfstandig aan de slag of met ondersteuning?

eQuse adviseert organisaties bij het vernieuwen, centraliseren en digitaliseren van (kwaliteits)managementsystemen.

eQuse begeleidt bij de inrichting van uw kwaliteitssysteem bijvoorbeeld in het kader van een ISO of HKZ certificering. Dit kan ook een combinatie van verschillende normen zijn.

Gaat u met eQuse Indicate aan de slag? U kunt ervoor kiezen om dit helemaal zelfstandig te doen of met behulp van één van onze aangesloten partners. U kunt ook direct met begeleiding van eQuse de managementcyclus organiseren. Hoe digitaliseert u documentbeheer en hoe richt u een flow in voor registraties? Hoe komt u tot een betrouwbare auditplanning en PDCA-gebaseerde verbetertrajecten? Onze begeleiding is flexibel en u kunt dit beperken tot de onderdelen die u nodig heeft.

De eQuse Way

Onze aanpak kan het beste omschreven worden als multi-disciplinair. Met de kennis die in uw organisatie beschikbaar is en onze ervaring komen we tot een aanpak die is gestoeld op 3 onderdelen.

Automatiseren en Digitaliseren: een effectief kwaliteitsbeleid gaat verder dan een lokale schijf met documenten en losse formulieren, een dropbox en een spreadsheet met risico’s. De eQuse werkwijze zorgt voor een gecentraliseerde en veilige online inrichting van uw volledige managementsysteem.

Data-analyse en Verbeteren: de eQuse aanpak maakt de PDCA (Plan Do Check Act) managementcyclus concreet. In de centrale kalender worden taken, acties en maatregelen gepland. Deze kalender levert real-time inzicht in de “hartslag” van uw organisatie; hoe gaat het met  de uitvoering van de jaarlijkse doelstellingen? Pro-actieve en re-actieve registraties complementeren de data wat kan leiden tot nieuwe inzichten en verbeter trajecten.

Gedrag en attitude: kwaliteitsbeleid is vandaag de dag de verantwoordelijkheid van elke medewerker. Een kwaliteitssysteem valt of staat dan ook met het gebruik op de werkvloer. Wat is een effectieve inrichting? Hoe zet u een onboarding op voor alle betrokken medewerkers? Hoe voorkomt u eventuele weerstand door een soepele introductie?

Centrale aansturing en multi-site

eQuse begeleidt niet alleen zelfstandige locaties maar adviseert ook (regionaal) samenwerkende organisaties. eQuse ondersteunt zowel kleinschalige groepen (tot 10 vestigingen) als grote groepen. Bij deze vorm van consultancy verschuift het accent meer naar de mogelijkheden van centrale aansturing, multi-site certificeren en formule management.