Onze visie en beloften

Visie

Het verbeteren van kwaliteit begint bij integraal kwaliteitsdenken en een innovatief kwaliteitssysteem dat organisatie breed ingezet kan worden. eQuse Indicate is een online platform ontworpen om elke organisatie en haar medewerkers in staat te stellen om op een intuïtieve en laagdrempelige wijze een kwaliteitssysteem in te richten en te onderhouden. Wij geloven dat het voeren van een gezonde bedrijfsvoering, welke zowel nu als in de toekomst is gestoeld op meerwaarde en kwaliteit, u op langere termijn meer succes gaat brengen.

Filosofie achter de applicatie

eQuse Indicate is een overzichtelijk verzameling modules die in onderlinge samenhang de Plan Do Check Act managementcyclus ondersteunen. Afhankelijk van uw organisatie (grootte en complexiteit) en uw ambitie kiest u welke modules wel en niet gebruikt worden. Daarbij kan elke module op verschillende niveaus ingericht en ingezet worden. Modules en functies die u niet gebruikt of die andere gebruikers niet nodig hebben, kunnen verborgen worden waardoor de schermen overzichtelijk blijven.

Onze beloften

  • Altijd up-to-date
  • Betaalbare oplossing
  • Besparen op implementatie
  • Laagdrempelige software
  • Deskundige helpdesk
  • Veilige IT omgeving
  • Updates met nieuwe functionaliteit
  • 15 jaar ervaring