Het meest complete kwaliteitsmanagementsysteem

Eén compleet kwaliteitsmanagementsysteem voor uw organisatie. Handboek, Risicomanagement, Documentenbeheer, Klachten en Registraties en meer. Ruim 20 modules, ondergebracht in één intuïtief systeem. Volledig aanpasbaar aan de aard en de activiteiten van uw bedrijf, of u nu één of meerdere vestigingen heeft. U kunt modules activeren en deactiveren.

Risico management volgens de High Level Structure (HLS)

Risicomanagement is gebaseerd op High Level Structure (HLS). Deze methode vormt het uitgangspunt van de nieuwe normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 (opvolger van OHSAS 18001). Met de module Doelstellingen en Risico’s vertalen we u de organisatiestrategie naar concrete doelstellingen. Per doelstelling brengt u de mogelijke risico’s in kaart. Zo kunt u snel en makkelijk analyses doen. U houdt grip op uw doelstellingen en risico’s. Zo nodig stuurt u bij.

 

Lees verder over de module Doelstellingen en Risico

Altijd direct bij uw bestanden

U beheert steeds meer bestanden. Hoe houdt u het overzicht? De module Bestanden lost dit voor u op. Hierin staat alles op één plek. Met Versiebeheer kunt u alles nóg beter ordenen en overzichtelijk houden.

Lees verder over de module Bestanden

Handboek en Processen

Bedrijfsprocessen zijn belangrijk voor uw organisatie. Hoe voorkomt u wildgroei? Door alle processen centraal op te slaan in de module Handboek en Processen. Dankzij de centrale opslag zijn de bedrijfsprocessen voor iedereen toegankelijk. Bovendien biedt de module een heldere scheiding tussen kwaliteitsbeleid en algemene beleidszaken enerzijds en de werkwijze in de organisatie anderzijds.

Lees verder de module Handboek en Processen

Succesvol Verbeteren

Hoe maakt u werk van een goede concurrentiepositie? Door succesvol te verbeteren, het liefst organisatiebreed. Het is belangrijk dat u deze verbeteringen vastlegt. In eQuse Indicate doet u dat snel een eenvoudig met de module Verbeteren. Hierin maakt u verbetermaatregelen aan, die u vervolgens koppelt aan een medewerker. Via de kalender bewaakt u de voortgang.

Lees verder over de module Verbeteren

Flexibele registratiemodules

Krijgt u een melding of een klacht? Het is belangrijk dat u deze registreert. In eQuse Indicate hebben we passende modules voor diverse registraties. Denk aan registraties zoals klachten, VIM/VIP-meldingen, complimenten en incidenten. Het voordeel: een duidelijke scheiding tussen registraties. Handig voor het maken van analyses. U stelt de registratieflows naar eigen inzicht samen.

Lees verder over de modules Registraties

Uitgebreide Audit-opties

Voldoet uw organisatie aan de gestelde eisen van ISO-certificering? En aan bepaalde wet- en regelgeving? Om dit goed te kunnen bepalen, moet u uw bedrijfsprocessen en -prestaties laten auditen, al dan niet verplicht. eQuse Indicate begeleidt het proces van elk type audit.

Lees verder Audit-opties