De opbouw van het eQuse Indicate kwaliteitssysteem

Dankzij de geavanceerde opbouw profiteert u optimaal van de functionaliteit van eQuse Indicate. Het webbased kwaliteitssysteem helpt u te sturen en verbeteren. Zo brengt u de foutkans terug tot een minimum. Uiteindelijk verbetert u de kwaliteit van uw dienstverlening.

Plan Do Check Act: aantoonbare beheersing van uw kwaliteitssysteem

In eQuse Indicate werken medewerkers uit alle lagen van de organisatie op cyclische wijze aan kwaliteitsverbeteringen. Dit op basis van Plan Do Check Act. PDCA staat voor een cyclus van continu verbeteren en leren. Met eQuse Indicate overtuigt u controlerende instanties ervan dat u constant en procesmatig werkt aan de verbetering van uw organisatie en uw dienstverlening.

Schaalbare software

Het eQuse kwaliteitssysteem kent een modulaire opbouw met modules die te herleiden zijn naar een stap binnen de PDCA managementcyclus.

Krachtig en veelzijdig kwaliteitssysteem

Het eQuse kwaliteitssysteem bestaat uit ruim 20 krachtige modules bedoeld om de kwaliteitsbeheersing van uw organisatie te vergroten.  Als gebruiker van ons kwaliteitssysteem beschikt u standaard over een breed scala aan krachtige functionaliteiten. Zo draagt ons systeem bij aan de beheersbaarheid van uw kwaliteitsdocumentatie, processen en handboek. Ook kunt u uw risicoanalyses, klachtenmanagement en audits ten uitvoer brengen. Dankzij de vele functies heeft u maximale invloed op de kwaliteit binnen uw onderneming.