De kracht van eQuse: sneller, bewuster en beter taken uitvoeren

Grip op jouw taken

eQuse is een gebruiksvriendelijk en toegankelijk webbased kwaliteitsmanagement software dat organisaties en de medewerkers maximaal faciliteert in het kwaliteitsdenken.

Ons online kwaliteitsmanagementsysteem is toegesneden op het uitvoeren van de eigen óf gezamenlijke taken en werkzaamheden. Doordat personalisering in alle modules is doorgevoerd, worden medewerkers betrokken om actief samen te werken bij het kwaliteitsbeleid. 

Voordelen van het gebruik van eQuse Indicate

  • voor slechts €879 (excl. btw) per jaar een eigen kwaliteitsomgeving
  • integratie van relevante norm(en) in de dagelijkse praktijk
  • actief betrokken medewerkers
  • grip op kwaliteitsmanagement (hartslag)
  • koppel met (content) partners

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!